Parochiezaal Moorsel

uw zaal voor vergaderingen, eetfestijnen, feesten & meer

De "Parochiezaal Moorsel" is een evenementenzaal in het hart van Moorsel-Tervuren. Alle wegen leiden naar Rome maar alle wandelwegen in Moorsel zijn gericht naar onze zaal. Kom je niet te voet? Wel, de bus stopt aan de zaal én er is ook voldoende gratis parking rondom!

Onze zaal is te huur voor particulieren, verenigingen en bedrijven! De zaal is zeer geschikt voor recepties, babyborrels, familiefeesten, fuiven, vergaderingen, trouwfeesten en veel meer.

Wil je meer weten over de zaal, de beschikbaarheid of de tarieven, klik dan hier.

Nieuwtjes / Aankomende evenementen

Volksfeesten Moorsel 2024

Draag je steentje bij aan "Parochiezaal Moorsel" en doe je veilig online aankopen via

Parochiezaal Moorsel

LIEU D'ÉVÉNEMENT POUR RÉUNIONS, DÎNERS, FÊTES ET PLUS

La "Parochiezaal Moorsel" est une salle événementielle au cœur de Moorsel-Tervuren. Tous les chemins mènent à Rome, mais tous les sentiers de randonnée de Moorsel mènent à notre halle. Vous ne venez pas à pied ? Eh bien, le bus s'arrête devant le site et il y a également de nombreuses places de stationnement gratuites aux alentours !

Notre salle peut être louée pour les particuliers, les associations et les entreprises ! La salle est très adaptée pour les réceptions, baby showers, fêtes de famille, fêtes, réunions, mariages et bien plus encore.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la chambre, la disponibilité ou les tarifs, cliquez ici.

Nouvelles / Évènements à venir

Volksfeesten Moorsel 2024

Parochiezaal Moorsel

EVENT LOCATION FOR MEETINGS, DINING PARTIES, PARTIES & MORE

The "Parochiezaal Moorsel" is an event hall in the heart of Moorsel-Tervuren. All roads lead to Rome, but all hiking trails in Moorsel are directed to our hall. Aren't you coming on foot? Well, the bus stops at the venue and there is also plenty of free parking around!

Our hall can be rented for private individuals, associations and companies! The room is very suitable for receptions, baby showers, family celebrations, parties, meetings, weddings and much more.

If you would like to know more about the room, availability or rates, click here.

News / Upcoming events

Volksfeesten Moorsel 2024

Parochiezaal Moorsel

VERANSTALTUNGSORT FÜR TAGUNGEN, DINNERPARTYS, FESTE & MEHR

Der "Parochiezaal Moorsel" ist ein Veranstaltungssaal im Herzen von Moorsel-Tervuren. Alle Wege führen nach Rom, aber alle Wanderwege in Moorsel führen zu unserem Saal. Sie kommen nicht zu Fuß? Nun, der Bus hält am Veranstaltungsort und es gibt auch genügend kostenlose Parkplätze in der Nähe!

Unser Saal kann von Privatpersonen, Vereinen und Firmen gemietet werden! Der Raum eignet sich hervorragend für Empfänge, Babypartys, Familienfeiern, Partys, Tagungen, Hochzeiten und vieles mehr.

Wenn Sie mehr über das Zimmer, die Verfügbarkeit oder die Preise erfahren möchten, klicken Sie hier.

Neuigkeiten / Kommende Veranstaltungen

Volksfeesten Moorsel 2024

Tooper Logo

Parochiezaal Moorsel wordt beheerd door VZW Parochiezaal Moorsel [BE 0779.493.582] | info@parochiezaalmoorsel.be

   Maatschappelijke zetel:  Zwaluwenlaan 9, 3080 Moorsel (Tervuren)
   Lever- en bezoekadres:  Moorselstraat 203, 3080 Moorsel (Tervuren)

Parochiezaal Moorsel est géré par VZW Parochiezaal Moorsel [BE 0779.493.582] | info@parochiezaalmoorsel.be

   Siège social:  Zwaluwenlaan 9, 3080 Moorsel (Tervuren)
   Adresse de livraison et de visite:  Moorselstraat 203, 3080 Moorsel (Tervuren)

Parochiezaal Moorsel is managed by VZW Parochiezaal Moorsel [BE 0779.493.582] | info@parochiezaalmoorsel.be

   Registered office:  Zwaluwenlaan 9, 3080 Moorsel (Tervuren)
   Delivery and visiting address:  Moorselstraat 203, 3080 Moorsel (Tervuren)
Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring

Conditions Générales | Déclaration de Confidentialité

General Terms and Conditions | Privacy Statement

Algemeine Bedingungen und Konditionen | Erklärung zum Datenschutz

Gemaakt en beheerd door Created and managed by Créé et géré par Erstellt und verwaltet von   &   KB-adcon